Kirurgji оrale

Kirurgjia orale përfshin diagnozën,trajtimin kirurgjik të sëmundjeve,lëndimet dhe defektet traumatike të cilët përfshijnë inde të buta dhe të forta në hapësirën e gojës,dhëmbëve,mishrat,nofullat dhe regjione të kokës dhe qafës.

Kirurgji dento-alveolare;

Kirurgji për përkrahjen e protezave protetikore;

Heqja kirurgjikale e indeve të buta dhe tumoreve kockore me preardhje odontogjene dhe me preardhje tjetër.;

Kirurgji traumatike;

Rrikonstruimi I indeve;

Përvoja jonë në fushën e kirurgjisë orale ofron një zgjidhje në mënyrë efikase dhe pa dhimbje për problemet e indeve të buta dhe të forta në hapësirën e gojës.
Na kontaktoni për të marrë më shumë informacione!